0904 500 019

0904 988 377

(024) 668 08926

Support Online Support Online
Mrs. Thủy: 0904.988.377
    ​

Mrs. Tuyền: 0902.248.556
  

Mr. Hiệu: 0904.500.019​
   ​

Mrs. Hoa: 0936.320.499
  

Mr. Trường: 0964.349.588
   

Ms. Hoa: 0934.548.566
   

Đăng ký tài khoản mOdata và mOfabo

28/07/2018, 12:04 Sáng - Lượt xem: 305

Quý Đối tác vui lòng gửi email yêu cầu tới hieunh@hanoiopentour.vn với nội dung theo mẫu sau:

Subject: Đề nghị mở tài khoản mOdata & mOfabo

Dear Hanoi Open Tourism,

Tôi là: ………………………………………………………………………………………………………..

Tên công ty đang làm việc: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ công ty: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại cố định (nếu có): …………………………………………………………………………

Điện thoại di động: ……………………………………………………………………………………..

Email đang sử dụng cho tài khoản OptBooking: ……………………………………………..

 

Tôi muốn tạo tài khoản mOdata & mOfabo để khai thác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Đề nghị Quý đơn vị Hanoi Open Tourism tạo tài khoản và gửi lại thông tin đăng nhập cho tôi theo địa chỉ email trên.

Trân trọng cám ơn!

 

(Chữ ký email của người gửi)


error: Content is protected !!