0904 500 019

0904 988 377

(024) 668 08926

Support Online Support Online
Mrs. Thủy: 0904.988.377
    ​

Mrs. Tuyền: 0902.248.556
  

Mr. Hiệu: 0904.500.019​
   ​

Mrs. Hoa: 0936.320.499
  

Mr. Trường: 0964.349.588
   

Ms. Hoa: 0934.548.566
   

Hà Nội

GOLDEN RICE HOTEL

Đang cập nhật
36 Hang Trong Street, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giá từ

Đang cập nhật

VNĐ/đêm

Xem phòng

GOLDEN LEGEND DIAMOND HOTEL

Đang cập nhật
18 Chan Cam, Hoan Kiem, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giá từ

Đang cập nhật

VNĐ/đêm

Xem phòng

GOLDEN ART HOTEL

Đang cập nhật
6A Hang But, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giá từ

Đang cập nhật

VNĐ/đêm

Xem phòng

SPLENDORA HOTEL

Đang cập nhật
62 Ngo Huyen, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giá từ

Đang cập nhật

VNĐ/đêm

Xem phòng

Hanoi Glance Hotel

Đang cập nhật
48 Bat Su, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giá từ

Đang cập nhật

VNĐ/đêm

Xem phòng
error: Content is protected !!