0904 500 019

0904 988 377

(024) 668 08926

Support Online Support Online
Mrs. Thủy: 0904.988.377
    ​

Mrs. Tuyền: 0902.248.556
  

Mr. Hiệu: 0904.500.019​
   ​

Mrs. Hoa: 0936.320.499
  

Mr. Trường: 0964.349.588
   

Ms. Hoa: 0934.548.566
   

Hướng dẫn thanh toán

06/02/2018, 2:51 Chiều - Lượt xem: 305

Công ty Cổ Phần ĐTTM & Du lịch Mở Hà Nội

1. Ngân hàng Vietcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Thủy
Số tài khoản: 0611 001 914319
Tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội

2. Ngân hàng VP Bank
Tên tài khoản: Nguyễn Thị Thủy
Số tài khoản: 102569636
Tại: VP Bank – Chi nhánh Kinh Đô, Hà Nội

3. Ngân hàng Vietinbank
Tên tài khoản: Nguyễn Hoàng Hiệu
Số tài khoản: 101010004288276
Tại: Vietinbank – Nam Thăng Long, Hà Nội

4. Ngân hàng VP Bank
Tên tài khoản: Nguyễn Hoàng Hiệu
Số tài khoản: 76897352
Tại: VP Bank – Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội

5. Ngân hàng Techcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Hoàng Hiệu
Số tài khoản: 19026149504885
Techcombank – Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

6. Ngân hàng ACB
Tên tài khoản: Nguyễn Hoàng Hiệu
Số tài khoản: 43460699
Ngân hàng ACB – Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội

7. Ngân hàng BIDV
Tên tài khoản: Nguyễn Hoàng Hiệu
Số TK: 22010000129290
Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội

8. Ngân hàng Vietcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Hoàng Hiệu
Số TK: 0011004045372
Ngân hàng Vietcombank – Sở giao dịch Hà Nội

9. Ngân hàng AgriBank
Tên tài khoản: Nguyễn Hoàng Hiệu
Số TK: 1305205101888
Ngân hàng Agribank- Chi nhánh Tràng An, Hà Nội


error: Content is protected !!