Chính sách hoàn hủy vé xe bus đối với đối tác

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== * * * =====

CHÍNH SÁCH HOÀN HỦY VÉ XE BUS

 

 ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Đại lý là từ để sử dụng cho các đơn vị đối tác sử dụng các dịch vụ của Hanoi Open Tourism cung cấp.
 • Đại lý đặt bus thông qua một trong hai loại hình chính:
 1. Đặt bus theo kiểu truyền thống qua thông qua qua email, tin nhắn SMS, Zalo…
 2. Đặt bus online trực tiếp thông qua website: https://optbooking.com

ĐIỀU 2. ĐIỀU KIỆN HOÀN HỦY VÉ XE ÁP DỤNG VỚI ĐẠI LÝ VÀ KHÁCH HÀNG

2.1. Trường hợp xảy ra điều kiện bất khả kháng

 • Đại lý hoặc khách hàng có quyền xin hủy vé hoặc dời ngày khởi hành
 • Trường hợp không phải điều kiện bất khả kháng sẽ áp dụng theo mục 2.2 phía dưới

2.2. Thời gian khởi hành không phải dịp Lễ Tết

2.2.1. Dời ngày khởi hành (thời gian so với giờ khởi hành)

 • Số lượng từ 1-2 Cabin: Chỉ được phép dời trước tối thiểu 24h so với giờ khởi hành
 • Số lượng từ 3-4 Cabin: Chỉ được phép dời trước tối thiểu 24h so với giờ khởi hành
 • Số lượng từ 6-7 Cabin: Chỉ được phép dời trước tối thiểu 3 ngày so với ngày khởi hành
 • Số lượng từ 8-9 Cabin: Chỉ được phép dời trước tối thiểu 5 ngày so với ngày khởi hành
 • Số lượng từ 10 Cabin trở lên: Chỉ được dời trước tối thiểu 7 ngày so với ngày khởi hành
 • Chỉ hỗ trợ dời ngày miễn phí một lần đầu tiên, từ lần thứ hai phạt 30% cho mỗi lần dời.

2.2.2. Hủy vé (thời gian so với giờ khởi hành)

 • Số lượng từ 1-2 Cabin: Chỉ được phép hủy trước tối thiểu 24h so với giờ khởi hành
 • Số lượng từ 3-4 Cabin: Chỉ được phép hủy trước tối thiểu 48h so với giờ khởi hành
 • Số lượng từ 5-7 Cabin: Chỉ được phép hủy trước tối thiểu 5 ngày so với ngày khởi hành
 • Số lượng từ 8-9 Cabin: Chỉ được phép hủy trước tối thiểu 7 ngày so với ngày khởi hành
 • Số lượng từ 10 Cabin trở lên: Không được phép hủy

2.2.3. Hoàn vé (thời gian so với giờ khởi hành)

 • Mọi trường hợp, trong vòng 12h so với giờ khởi hành: Không được hoàn hủy
 • Số lượng từ 1-2 Cabin, hoàn vé trong vòng 24h: Phạt 50% giá vé
 • Số lượng từ 3-4 Cabin, hoàn vé trong vòng 48h: Phạt 30% giá vé
 • Số lượng từ 5-7 Cabin, hoàn vé trong vòng 5 ngày: Phạt 30% giá vé
 • Số lượng từ 8-9 Cabin, hoàn vé trong vòng 7 ngày: Phạt 30% giá vé
 • Số lượng từ 10 Cabin trở lên, hoàn vé trong vòng 7 ngày: Phạt 50% giá vé

2.2.3. No-show: vào ngày khởi hành không có mặt hoặc không thể liên hệ được hoặc đến trễ quá 15 phút so với giờ khởi hành ấn định thì coi như tự ý hủy vé.

2.3. Thời gian khởi hành vào các dịp Lễ Tết

2.3.1.Dời ngày khởi hành (thời gian so với giờ khởi hành)

 • Số lượng từ 1-2 Cabin: Chỉ được phép dời trước tối thiểu 3 ngày so với giờ khởi hành
 • Số lượng từ 3-4 Cabin: Chỉ được phép dời trước tối thiểu 5 ngày so với giờ khởi hành
 • Số lượng từ 6-7 Cabin: Chỉ được phép dời trước tối thiểu 7 ngày so với ngày khởi hành
 • Số lượng từ 8-9 Cabin: Chỉ được phép dời trước tối thiểu 10 ngày so với ngày khởi hành
 • Số lượng từ 10 Cabin trở lên: Không được phép
 • Chỉ hỗ trợ dời ngày miễn phí một lần đầu tiên, từ lần thứ hai phạt 30% cho mỗi lần dời.

2.3.2. Hủy vé (thời gian so với giờ khởi hành)

 • Số lượng từ 1-2 Cabin: Chỉ được phép hủy trước tối thiểu 5 ngày so với giờ khởi hành
 • Số lượng từ 3 Cabin trở lên: Không được phép hủy

2.2.3. Hoàn vé (thời gian so với giờ khởi hành)

 • Số lượng từ 1-2 Cabin, hoàn vé trong vòng 5 ngày so với giờ khởi hành: Phạt 50% giá vé
 • Số lượng từ 3 Cabin trở lên: Không được phép hoàn vé

2.3.4. No-show: vào ngày khởi hành không có mặt hoặc không thể liên hệ được hoặc đến trễ quá 5 phút so với giờ khởi hành ấn định thì coi như tự ý hủy vé.

ĐIỀU 4. CHÍNH SÁCH HỦY VÉ ÁP DỤNG VỚI HANOI OPEN TOURISM

 • Trong trường hợp không phải vì lý do bất khả kháng, Hanoi Open Tourism không được tự ý hủy vé của khách hàng vì bất cứ lý do gì. Hanoi Open Tourism phải có trách nhiệm bố trí xe khác với dịch vụ tương đương và phải thông báo cho đại lý hoặc khách hàng trước giờ khởi hành.
 • Nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc Hanoi Open Tourism không thực hiện được chuyến xe thì Hanoi Open Tourism sẽ thông báo cho phía Đại lý và khách hàng nắm được tình hình để có thể hoàn tiền cho khách hàng hoặc dời ngày khởi hành theo yêu cầu của khách hàng.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Các bên thực hiện nghiêm túc chính sách hoàn hủy để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên.
 • Các bên có trách nhiệm đọc, hiểu và phổ biến với khách hàng để cùng nhau thực hiện.
 • Chính sách hoàn hủy này có hiệu lực từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

GIÁM ĐỐC

(đã ký)