Chính sách hoàn hủy

I. GIÁ TOUR DU LỊCH:

Giá tour du lịch được tính theo tiền Đồng (Việt Nam – VNĐ). Trường hợp khách thanh toán bằng USD sẽ được quy đổi ra VNĐ theo tỉ giá của ngân hàng. Giá tour chỉ bao gồm những khoản được liệt kê một cách rõ ràng trong phần “bao gồm” trên các chương trình du lịch. Chúng tôi không có nghĩa vụ thanh toán bất cứ chi phí nào không nằm trong phần “bao gồm”.

II. HOÀN, HỦY TOUR VÀ PHÍ HỦY TOUR

II.1. Trường hợp bị hủy bỏ do chúng tôi

Nếu chúng tôi không thực hiện được chuyến du lịch, chúng tôi phải báo ngay cho Quý khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng trong vòng 1-3 ngày làm việc ngày kể từ lúc việc thông báo hủy chuyến du lịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

II.2. Trường hợp bị hủy bỏ do khách hàng

II.2.1. Đối với khách du lịch nội địa

II.2.1.1. Dịp lễ, tết, các sự kiện du lịch lớn

Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà hủy chuyến do các lý do: ốm, gia đình gặp sự cố không mong muốn nên xuất trình giấy tờ liên quan và gửi email, thư có nội dung liên quan đến chúng tôi sớm nhất có thể để chúng tôi cùng thương thảo với các đối tác đặt dịch vụ cho tour của Quý khách. Quá trình thương thảo sẽ cố gắng hoàn lại tiền mua tour nhiều nhất đến mức có thể, chúng tôi sẽ làm mọi thủ tục để nhượng chuyến tour nếu khách hàng khác có nhu cầu để giảm thiểu chi phí hủy tour.

Trường hợp sau khi đã đặt tour Quý khách hủy và thông báo về chúng tôi sẽ theo quy định như sau:

 • Trước 10 ngày đi tour (tính theo ngày làm việc) chịu phạt 30% tiền tour cơ bản. Các khoản tiền vé máy bay, tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng khác sẽ theo quy định của đơn vị vận chuyển này.
 • Trước 07 tuần tính đến ngày đi tour chịu phạt 40% tiền tour cơ bản. Các khoản tiền vé máy bay, tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng khác sẽ theo quy định của đơn vị vận chuyển này.
 • Trước 03 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 80% tiền tour cơ bản. Các khoản tiền vé máy bay, tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng khác sẽ theo quy định của đơn vị vận chuyển này.
 • Trước 02 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 100% tiền tour cơ bản. Các khoản tiền vé máy bay, tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng khác sẽ theo quy định của đơn vị vận chuyển này.

Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà muốn chuyển ngày sang một ngày khởi hành khác và có thông báo cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm như sau:

 • Cố gắng hết sức để kiểm tra tình trạng dịch vụ và chuyển ngày miễn phí cho Quý khách hàng, nếu chuyến đi có liên quan đến vé máy bay, tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng khác chuyển ngày sẽ theo quy định của đơn vị vận chuyển này.
 • Trường hợp không còn dịch vụ để chuyển ngày cho Quý khách thì Quý khách phải chịu phạt theo quy định hủy tour ở trên.

Trường hợp sau khi mua tour Quý khách tự ý hủy chuyến du lịch không báo trước hoặc đến trễ sau giờ khởi hành phải hủy vé du lịch, Quý khách sẽ chịu phạt 100% trên giá vé du lịch.

II.2.1.2. Ngày thường

Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà hủy chuyến do các lý do: ốm, gia đình gặp sự cố không mong muốn nên xuất trình giấy tờ liên quan và gửi email, thư có nội dung liên quan đến chúng tôi sớm nhất có thể để chúng tôi cùng thương thảo với các đối tác đặt dịch vụ cho tour của Quý khách. Quá trình thương thảo sẽ cố gắng hoàn lại tiền mua tour nhiều nhất đến mức có thể, chúng tôi sẽ làm mọi thủ tục để nhượng chuyến tour nếu khách hàng khác có nhu cầu để giảm thiểu chi phí hủy tour.

Trường hợp sau khi đã đặt tour Quý khách hủy và thông báo về chúng tôi sẽ theo quy định như sau:

 • Trước 10 ngày đi tour (tính theo ngày làm việc) chịu phạt 20% tiền tour cơ bản. Các khoản tiền vé máy bay, tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng khác sẽ theo quy định của đơn vị vận chuyển này.
 • Trước 07 tuần tính đến ngày đi tour chụi phạt 30% tiền tour cơ bản. Các khoản tiền vé máy bay, tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng khác sẽ theo quy định của đơn vị vận chuyển này.
 • Trước 03 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 70% tiền tour cơ bản. Các khoản tiền vé máy bay, tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng khác sẽ theo quy định của đơn vị vận chuyển này.
 • Trước 02 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 100% tiền tour cơ bản. Các khoản tiền vé máy bay, tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng khác sẽ theo quy định của đơn vị vận chuyển này.

Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà muốn chuyển ngày sang một ngày khởi hành khác và có thông báo cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm như sau:

 • Cố gắng hết sức để kiểm tra tình trạng dịch vụ và chuyển ngày miễn phí cho Quý khách hàng, nếu chuyến đi có liên quan đến vé máy bay, tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng khác chuyển ngày sẽ theo quy định của đơn vị vận chuyển này.
 • Trường hợp không còn dịch vụ để chuyển ngày cho Quý khách thì Quý khách phải chịu phạt theo quy định hủy tour ở trên.

Trường hợp sau khi mua tour Quý khách tự ý hủy chuyến du lịch không báo trước hoặc đến trễ sau giờ khởi hành phải hủy vé du lịch, Quý khách sẽ chịu phạt 100% trên giá vé du lịch.

II.2.1.3. Thanh toán sau khi hủy tour

Sau khi hủy chuyến du lịch, Quý khách vui lòng đến nhận tiền trong vòng 30 ngày, cung cấp số tài khoản để chúng tôi chuyển khoản, phí chuyển khoản do Quý khách hàng chịu. Chúng tôi chỉ thanh toán trong thời gian nói trên.

II.2.1.4. Trường hợp mua tour trực tuyến tại hệ thống website

Việc thanh toán trực tuyến Quý khách hàng hoàn, hủy, đổi tour theo đúng quy định trên. Riêng chi phí chuyển tiền hủy tour Quý khách hàng sẽ chịu.

II.2.1.5. Trường hợp bất khả kháng

Nếu chương trình du lịch bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì một lý do bất khả kháng (hỏa hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh…), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.

II.2.2. Đối với khách đi du lịch quốc tế

II.2.2.1. Dịp lễ, tết, các sự kiện du lịch lớn

Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà hủy chuyến do các lý do: ốm, gia đình gặp sự cố không mong muốn nên xuất trình giấy tờ liên quan và gửi email, thư có nội dung liên quan đến chúng tôi sớm nhất có thể để chúng tôi cùng thương thảo với các đối tác đặt dịch vụ cho tour của Quý khách. Quá trình thương thảo sẽ cố gắng hoàn lại tiền mua tour nhiều nhất đến mức có thể, chúng tôi sẽ làm mọi thủ tục để nhượng chuyến tour nếu khách hàng khác có nhu cầu để giảm thiểu chi phí hủy tour.

Trường hợp sau khi đã đặt tour Quý khách hủy và thông báo về chúng tôi sẽ theo quy định như sau:

 • Trước 20 ngày đi tour (tính theo ngày làm việc) chịu phạt 100% tiền đặt cọc.
 • Trường hợp huỷ chuyến du lịch trong vòng từ 7 – 19 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 50% trên giá tour du lịch.
 • Trường hợp huỷ chuyến du lịch trong vòng từ 4 – 6 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 80% trên giá tour du lịch.
 • Trường hợp huỷ chuyến du lịch trong vòng từ 2 – 3 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 90% trên giá tour du lịch.
 • Quý khách huỷ chuyến du lịch trong vòng 1 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 100% trên giá tour du lịch.

Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà muốn chuyển ngày sang một ngày khởi hành khác và có thông báo cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm như sau:

 • Cố gắng hết sức để kiểm tra tình trạng dịch vụ và chuyển ngày miễn phí cho Quý khách hàng, nếu chuyến đi có liên quan đến vé máy bay, tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng khác chuyển ngày sẽ theo quy định của đơn vị vận chuyển này.
 • Trường hợp không còn dịch vụ để chuyển ngày cho Quý khách thì Quý khách phải chịu phạt theo quy định hủy tour ở trên.

Trường hợp sau khi mua tour Quý khách tự ý hủy chuyến du lịch không báo trước hoặc đến trễ sau giờ khởi hành phải hủy vé du lịch, Quý khách sẽ chịu phạt 100% trên giá vé du lịch.

II.2.2.2. Ngày thường

Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà hủy chuyến do các lý do: ốm, gia đình gặp sự cố không mong muốn nên xuất trình giấy tờ liên quan và gửi email, thư có nội dung liên quan đến chúng tôi sớm nhất có thể để chúng tôi cùng thương thảo với các đối tác đặt dịch vụ cho tour của Quý khách. Quá trình thương thảo sẽ cố gắng hoàn lại tiền mua tour nhiều nhất đến mức có thể, chúng tôi sẽ làm mọi thủ tục để nhượng chuyến tour nếu khách hàng khác có nhu cầu để giảm thiểu chi phí hủy tour.

Trường hợp sau khi đã đặt tour Quý khách hủy và thông báo về chúng tôi sẽ theo quy định như sau:

 • Trường hợp huỷ chuyến du lịch trong vòng từ 5 – 8 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 50% trên giá tour du lịch.
 • Trường hợp huỷ chuyến du lịch trong vòng từ 2 – 4 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 90% trên giá tour du lịch.
 • Quý khách huỷ chuyến du lịch trong vòng 1 ngày trước ngày khởi hành, Quý khách sẽ chịu phạt 100% trên giá tour du lịch.
 • Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà muốn chuyển ngày sang một ngày khởi hành khác và có thông báo cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm như sau:
 • Cố gắng hết sức để kiểm tra tình trạng dịch vụ và chuyển ngày miễn phí cho Quý khách hàng, nếu chuyến đi có liên quan đến vé máy bay, tàu hỏa hoặc các phương tiện công cộng khác chuyển ngày sẽ theo quy định của đơn vị vận chuyển này.
 • Trường hợp không còn dịch vụ để chuyển ngày cho Quý khách thì Quý khách phải chịu phạt theo quy định hủy tour ở trên.

Trường hợp sau khi mua tour Quý khách tự ý hủy chuyến du lịch không báo trước hoặc đến trễ sau giờ khởi hành phải hủy vé du lịch, Quý khách sẽ chịu phạt 100% trên giá vé du lịch.

Quý khách muốn chuyển sang các tuyến du lịch khác phải báo trước 10 ngày trước ngày khởi hành và sẽ chịu phạt 20% tiền đặt cọc.

III. LƯU Ý CHUNG

 • Trường hợp huỷ tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh, hoãn và huỷ chuyến của các phương tiện vận chuyển công cộng… Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào ngoài việc hoàn trả tiền tour.
 • Trên đây là mức phạt hủy tối đa đã bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến đi, chi phí này có thể được giảm tùy theo điều kiện của từng nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 • Do tính chất phức tạp của việc xin visa nên các điều kiện hủy tour du lịch trên đây không áp dụng đối với các chương trình đi Châu Âu, Úc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ai Cập, Nam Phi, các chương trình này sẽ có điều kiện hủy tour du lịch riêng cung cấp cho Quý khách mua tour đó.

* * *