Chính sách hoàn hủy

Chính sách hoàn hủy

1. Trường hợp bị hủy bỏ do Hanoi Open Tourism:
Nếu Hanoi Open Tourism không thực hiện được chuyến du lịch, Hanoi Open Tourism phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc việc thông báo hủy chuyến du lịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2. Trường hợp bị hủy bỏ do khách hàng:
– Khách hàng đã mua tour vui lòng không hủy tour.
– Hủy tour từ 07 ngày trở lên so với ngày khởi hành: thu 30% giá trị trọn gói.
– Hủy tour từ 04 – 06 ngày so với ngày khởi hành: thu 50% giá trọn gói.
– Hủy tour trong vòng 03 ngày so với ngày khởi hành: thu 100% giá trọn gói.
– No-show: thu 100% giá trọn gói

Lưu ý:
– Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh, hoãn và hủy chuyến của các phương tiện vận chuyển công cộng… Hanoi Open Tourism sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào ngoài việc hoàn trả tiền tour.
– Trên đây là mức phạt hủy tối đa, chi phí này có thể được giảm tùy theo điều kiện của từng nhà cung cấp dịch vụ cho Hanoi Open Tourism.
– Thời gian hủy chuyến du lịch được tính cho ngày làm việc, không tính thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết.

CHÍNH SÁCH DỜI NGÀY KHỞI HÀNH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
– Xin chuyển trước 07 ngày trở lên so với ngày khởi hành: miễn phí .
– Xin chuyển trước 04 – 06 ngày so với ngày khởi hành: phải bù 30% giá trị tour.
– Trong vòng 03 ngày so với ngày khởi hành: không được phép chuyển.

Trường hợp bất khả kháng
Nếu chương trình du lịch bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì một lý do bất khả kháng (hỏa hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh, hoãn và hủy chuyến của các phương tiện vận chuyển công cộng…), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.