Hợp đồng nguyên tắc hợp tác đối tác

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

  

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

ÁP DỤNG VỚI ĐẠI LÝ LIÊN KẾT BÁN TOUR HOẶC VÉ XE BUS

Số: 01/03/2021/HDNT

 • Căn cứ vào bộ luật Thương mại số 36/2005/QH11 thông qua vào ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Căn cứ vào nhu cầu thực tế và thỏa thuận của hai bên.

 

Hôm nay, ngày 01 tháng 03 năm 2021 tại Văn phòng bên A, chúng tôi gồm có: 

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

Tên đơn vị      : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ            : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện          : ………………………………………………..  Chức vụ: ……………………………………………………………

Điện thoại       : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số Thuế     : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

Tên đơn vị      : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DU LỊCH MỞ HÀ NỘI

Địa chỉ             : Số 18B/165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email              : info@hanoiopentour.vn                   Website: hanoiopentour.vn

Đại diện          : Bà Nguyễn Thị Thủy                       Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại       : 024.3912.0000                                Hotline: 0904.988.377

Mã số thuế      : 0102734761

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: 01-1269/2019/TCDL-GP LHQT

Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách: 1299/GPKDVT

 

Sau khi nghiên cứu, trao đổi, hai bên đã nhất trí ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

 • Hai bên tham gia ký kết Hợp đồng này trên cơ sở quan hệ Đối tác, bình đẳng và cùng có lợi và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.
 • Các bên thực hiện theo đúng các thỏa thuận về dịch vụ đã thống nhất với nhau, không bên nào được tự ý thay đổi dịch vụ khi chưa được sự thống nhất của bên kia.
 • Các nội dung trong bản hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thỏa thuận của hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản thay đổi nội dung hợp đồng nguyên tắc này được xem là Phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng nguyên tắc.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

2.1. Trách nhiệm của bên A

 • Cung cấp thông tin của đoàn khách cho bên B một cách chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của bên B (như: danh sách các thành viên, các thông tin trích ngang và cá thông tin cần thiết khác).
 • Thanh toán cho bên B đầy đủ theo Điều 3 của bản hợp đồng này.
 • Chính sách hoàn hủy áp dụng theo Điều 4.

2.2. Trách nhiệm của bên B

 • Thực hiện nghiêm túc các cam kết về dịch vụ đã xác nhận với bên A.
 • Cam kết thương hiệu GROUPTOUR nếu là tour ghép hoặc đi theo THƯƠNG HIỆU CỦA BÊN A với trường hợp gửi đoàn riêng.
 • Chính sách hoàn hủy áp dụng theo Phụ lục 1 của hợp đồng này (xem phía dưới hợp đồng).

ĐIỀU 3: QUY TRÌNH LÀM VIỆC VÀ THANH TOÁN

3.1. Hình thức làm việc

3.1.1. Đối với booking trực tiếp trên hệ thống Booking

 • Bên A thực hiện booking và quản lý booking theo hướng dẫn sử dụng hệ thống của bên B

3.1.2. Đối với booking truyền thống qua email

Hai bên tiến hành thực hiện các hợp đồng cụ thể theo các bước sau:

 • Bước 1: Hai bên xác nhận tình trạng của dịch vụ qua điện thoại hoặc các phương thức Chat
 • Bước 2: Bên A gửi booking đặt dịch vụ qua email
 • Bước 3: Bên B xác nhận booking qua email và yêu cầu cụ thể liên quan

3.2. Hình thức thanh toán

3.2.1. Đối với các đại lý thanh toán theo từng booking (mặc định ban đầu)

 • Bước 1: Đặt cọc tối thiểu 50% hoặc có thể thanh toán luôn 100% giá trị booking sau khi booking đã được xác nhận. Số tiền đặt cọc tối thiểu có thể lớn hơn phụ thuộc vào tính chất của từng tour, tính chất khách lẻ hoặc khách đoàn.
 • Bước 2: Thanh toán nốt theo từng booking vào ngày khởi hành (có thể thông qua việc thu tiền trực tiếp từ khách hàng đi tour hoặc bên A sẽ chuyển khoản cho bên B).

3.2.2. Đối với các đại lý thanh toán công nợ (áp dụng hạn chế với từng đại lý riêng biệt)

 • Việc thanh toán theo công nợ sẽ được hai bên thỏa thuận riêng.
 • Tùy từng Đại lý mà công nợ sẽ được tính theo tuần, 2 tuần hoặc theo tháng.

3.3. Phương thức thanh toán:

3.1. Nếu bên A có yêu cầu xuất hóa đơn VAT thì cộng thêm 10% tiền thuế và CK qua các tài khoản sau:

 • Tên tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DU LỊCH MỞ HÀ NỘI
 • Số tài khoản : 6116.1111.8118 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), CN Hà Thành, Hà Nội

Lưu ý: trường hợp bên A có yêu cầu lấy hóa đơn VAT cần được thông báo và thỏa thuận trước với bên B khi đặt tour và phải được sự đồng ý của bên B.

3.2. Nếu bên A không có yêu cầu xuất hóa đơn GTGT thì thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản cá nhân của Giám đốc hoặc Phó giám đốc đại diện cho bên B như sau:

 • Tên tài khoản : NGUYỄN THỊ THỦY – Giám đốc Công ty
 • Số tài khoản : 19033.87904.7011 tại Techcombank, Hà Nội

ĐIỀU 4. CHÍNH SÁCH HOÀN HỦY

 • Hoàn hủy tour được áp dụng theo Phụ lục 1; Hoàn hủy vé bus áp dụng theo Phụ lục 2 của hợp đồng.

ĐIỀU 5: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

 • Một số trường hợp cơ bản được coi là bất khả kháng:
 • Xảy ra thiên tai bão lũ, sạt lở, động đất, sóng thần… hoặc xảy ra các cuộc bạo động, biểu tình trên tuyến thăm quan và có sự cảnh báo nguy hiểm của cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền về khả năng ảnh hưởng đến tính mạng của du khách.
 • Xảy ra dịch bệnh nguy hiểm bị các cơ quan có thẩm quyền phong tỏa tại các điểm du lịch có trong chương trình.
 • Và các trường hợp được coi là bất khả kháng khác trong từng trường hợp cụ thể được pháp luật hoặc các văn bản dưới luật của nước CHXHCN Việt Nam công nhận.
 • Lưu ý: Trời mưa (dù mưa to hay mưa nhỏ, thời gian ngắn hay dài cũng không được coi là bất khả kháng nên cả hai bên đều không được quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng vì lý do này.
 • Trước khi thực hiện hợp đồng hoặc trong quá trình đang thực hợp đồng, nếu như gặp phải bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào như đã nêu trên dẫn đến việc tạm ngừng hoặc không thể tiếp tục thực hiện chương trình theo đúng hợp đồng đã ký, hai bên sẽ tìm hướng giải quyết thuận lợi nhất cho đoàn. Bên B không phải chịu trách nhiệm cho việc ngừng hoặc tạm ngừng thực hiện hợp đồng này. Mọi chi phí phát sinh nằm ngoài chương trình, bên A hoặc khách hàng của bên A sẽ phải tự chịu chi phí cho những khoản phát sinh đó.

ĐIỀU 6: CAM KẾT CHUNG

 • Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản theo hợp đồng này.
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải thông báo kịp thời cho bên kia để cùng nhau tháo gỡ và giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích các bên.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung của hợp đồng này đều phải được hai bên thỏa thuận làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục của hợp đồng cũng là một phần không thể tách rời của hợp đồng.
 • Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu hòa giải không thành công thì việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Hợp đồng này bao gồm 07 trang (cả phụ lục).
 • Trường hợp nếu hai bên ký hợp đồng trực tiếp sẽ được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để cùng thực hiện.
 • Trường hợp bên B chỉ gửi bản hợp đồng này qua email cho bên A (bên đối tác) thì bên A có trách nhiệm đọc và tìm hiểu để hai bên cùng nhau hợp tác theo quy tắc đã được nêu ra. Nếu bên A có bất kỳ thắc mắc nào, bên A có thể gửi lại email các vấn đề đó cho bên B để được giải đáp.
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B